Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – stavebné práce

Projekt: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Verejný obstarávateľ: Obec Kružlová

Dátum vyhlásenia: 30.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 14.12.2021

Cieľom navrhovaných stavebných prác je úprava verejných priestranstiev na dotknutej parcele, teda výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová. Jednotlivé stavebné objekty, popísané v objektovej skladbe, budú po obnove slúžiť pre účely investora, resp. obyvateľov obce Kružlová. Navrhované stavby plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na obnovenú stavbu v dotknutom území. Objekt je rozdelený do dvoch stavebných objektov: - SO 01 Dopravné ihrisko - SO 02 Lanová dráha