Copywriting, administratívne, propagačné a kreatívne služby

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 21.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 28.03.2022

„Copywriting, administratívne, propagačné a kreatívne služby“ Predmet obstarávania spočíva v dodaní služieb copywritingu, tvorby textov, programových schém / programových textov a grafiky. Jedná sa o administratívne a kreatívne služby v rámci projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje verejný obstarávateľ, občianskej združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). Opis predmetu zákazky: - 15 hodín copywrittingových služieb textov primárne zameraných na propagáciu a naplnenie obsahu projektu na online platformách (webové stránky a sociálne siete), - 18 hodín tvorby textov pre prednášajúcich a účinkujúcich v rámci informačných aktivít projektu, - 25 hodín tvorby grafiky, responzívna grafika pre informačné aktivity, - 10 hodín tvorby programových schém / návrhov programových textov a samotný návrh dizajnu programu workshopov a prednášok. CPV kód: 79342200-5 Propagačné služby

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: ad one, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 3960€
Zmluva: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie/
Dodatky: