Vybavenie multifunkčného centra-exteriérové kiosky a tlačiareň s príslušenstvom.

Projekt: Multifunkčné centrum 4.0

Verejný obstarávateľ: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Dátum vyhlásenia: 22.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 04.10.2023

Vybavenie multifunkčného centra-exteriérové kiosky a tlačiareň s príslušenstvom zadávaním zákazky s nízkou hodnotou v zmysle §117 podľa Zákona č. 343/2015 ZVO.