„Osvetová kampaň na tému násilia v kontexte závislostí“.

Projekt: BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

Verejný obstarávateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.

Dátum vyhlásenia: 20.03.2023

Termín na predloženie ponúk: 03.04.2023

Vytvorenie návrhu a výroba výstupov návrhu pre osvetovú mediálnu kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike násilia páchaného alebo zažívaného v kontexte závislosti.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/21580…