Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ Kód projektu: LDI01007

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 22.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 29.11.2021

Zákazka na dodanie služby. Predmetom zákazky je Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/det…