Produkcia a prezentácia laserového predstavenia na verejnej budove

Projekt: Deň hliny - Čaro hliny

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Dátum vyhlásenia: 25.05.2021

Termín na predloženie ponúk: 04.06.2021

Produkcia videomateriálu na základe dodaného scenáru. Grafické práce. Zabezpečenie potrebného technického vybavenia. Prezentácia videomateriálu so zvukovou stopou a hudbou s vysporiadanou licenciou vo vopred dohodnutom termíne a mieste v dĺžke 3-5 minút. Zaistenie všetkých podporných aktivít súvisiacich s tvorbou a prezentáciou laserovej projekcie. Podmienkou je povinnosť kontroly a odsúhlasenie laserovej produkcie obstarávateľom a odsúhlasenie jej pokračovania.

URL adresa: https://egov.modra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?a…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Fashion sound s.r.o.
Zazmluvnená cena: 9700€
Zmluva: https://egov.modra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CI4xYx1iV0XGemCdJHaAxbjdbGtgNgIkKVEGR3dqkYqypqt6CsjNvyXCQdJsstEZCqPXI6WQWWEx68dLV8Vx6yW342lRO%2bN24w%3d%3d
Dodatky:
Dodatok č. 1