Produkcia a prezentácia laserového predstavenia na verejnej budove

Projekt: Deň hliny - Čaro hliny

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Dátum vyhlásenia: 25.05.2021

Termín na predloženie ponúk: 04.06.2021

Produkcia videomateriálu na základe dodaného scenáru. Grafické práce. Zabezpečenie potrebného technického vybavenia. Prezentácia videomateriálu so zvukovou stopou a hudbou s vysporiadanou licenciou vo vopred dohodnutom termíne a mieste v dĺžke 3-5 minút. Zaistenie všetkých podporných aktivít súvisiacich s tvorbou a prezentáciou laserovej projekcie. Podmienkou je povinnosť kontroly a odsúhlasenie laserovej produkcie obstarávateľom a odsúhlasenie jej pokračovania.

URL adresa: https://egov.modra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?a…