„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"

Projekt: Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Dátum vyhlásenia: 20.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 19.05.2021

Predmetom zákazky je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. Užívateľom rekonštruovaných priestorov bude Trenčianske múzeum v Trenčíne. Postavenie kaštieľa sa spája s menom stavebníka Mikuláša Draškovicha a datuje sa do roku 1677.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Skupina dodávateľov SOAR sk, a.s. a SOAR, spol. s r.o.
Zazmluvnená cena: 2008830€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6314016/
Dodatky: