Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu orangerie

Projekt: Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)

Verejný obstarávateľ: Bohdal s. r. o.

Dátum vyhlásenia: 03.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 29.12.2021

Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu orangerie

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné