Zabezpečenie PR služieb_nové

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 30.11.2023

Termín na predloženie ponúk: 07.12.2023

Predmetom zákazky je zabezpečenie PR služieb na jednotlivé aktivity, ktoré sa budú konať v Starom Lýceu (12/2023-03/2024).

URL adresa: https://starelyceum.sk/grant-ehp/