Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica

Projekt: Pro Monumenta II.

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 20.08.2021

Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vyhlásil dňa 29.6.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica" v rámci projektu Pro Monumenta II. Ponuky bolo možné predkladať do 17.7.2020 do 14.00 hod. Prepodkladaná hodnota zákazky bola 118 431,84€.

URL adresa: http://www.pamiatky.sk/sk/page/verejne-obstaravani…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Randa + R s. r. o., Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zazmluvnená cena: 134382€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5241087/
Dodatky: