ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVOSLOSTI


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01006
  • Názov projektu: ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVOSLOSTI
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: EsFem
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 179 330 €