Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.

Projekt: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera

Verejný obstarávateľ: Mesto Jelšava

Dátum vyhlásenia: 18.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 10.10.2023

Základným cieľom obnovy je komplexná revitalizácia objektu tak, aby mohol byť funkčne využívaný a zároveň aspoň v obmedzenej a dostupnej miere prezentoval výtvarno estetické a umelecko remeselné prvky. V každom prípade, pred začatím prác musí byť objekt technicky stabilizovaný. Samotné reštaurovanie bude v rámci obnovy realizované ako kombinácia reštaurátorských, konzervátorských a remeselných prác.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…