Múzeum Slovenského národného povstania

Projekt: Otvorený depozitár

Verejný obstarávateľ: Múzeum Slovenského národného povstania

Dátum vyhlásenia: 19.07.2021

Termín na predloženie ponúk: 13.08.2021

Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár

URL adresa: https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?Module=I…