Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli

Projekt: Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Dátum vyhlásenia: 19.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 27.11.2023

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície (vrátane scenárov), v zrekonštruovanom Draškovičovom kaštieli v Čachticiach. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, ktorá návštevníkom poskytne komplexný prehľad o histórii Čachtíc a ich priľahlého územia, priblíži kultúrne tradície mestečka – remeslá, vinohradníctvo a ľudovú kultúru jej obyvateľov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-z…