Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02026
  • Názov projektu: Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Žilina
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 384 327 €