Radnica otvorená komunitám (Radnica)


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01027
  • Názov projektu: Radnica otvorená komunitám (Radnica)
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Levoča
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Levoča
  • Webová stránka projektu: radnica.levoca.eu
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 849 955 €

Základné informácie v kocke

Jednou z dominánt námestia Majstra Pavla v Levoči je historická budova renesančnej radnice. Radnica bola postavená v 15. storočí a počas storočí prešla mnohými stavebnými úpravami. Posledná komplexná rekonštrukcia objektu sa uskutočnila na prelome 19. a 20. storočia a bola zakončená výstavbou novorenesančného poschodia. 50. roky minulého storočia znamenali naopak hrubý zásah, ktorý v konečnom dôsledku viedol k architektonickej devalvácii objektu. V súčasnosti sa v radnici nachádza expozícia, ktorá je venovaná dejinám mesta Levoča od jeho počiatku až po súčasnosť a patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Na druhom poschodí radnice múzeum predstavuje bohaté umelecké zbierky od gotiky cez renesanciu po barok viažuce sa k regiónu Spiša. V roku 2001 bola otvorená dlhodobá expozícia etnografického charakteru pod názvom „Krása z nití utkaná“, ktorá predstavuje oblasť ľudového textilu a modrotlače na Spiši.

Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Radnice. Ďalej sa projekt zameriava na zvýšenie povedomia o kultúrnych a spoločenských problémoch, prispievanie k ich riešeniu, podporu kreatívneho priemyslu a nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Primárnym cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovej rezervácii nachádzajúcej sa v samom srdci mesta, ale tiež posilnenie mäkkých aktivít a kultúrneho života samosprávy. Je možné ich rozdeliť do štyroch hlavných kategórií. Prvá kategória sú kultúrno-spoločenské aktivity a festivaly. Ďalšia kategória sú vzdelávacie semináre pre miestnych študentov a žiakov na tému podnikanie v kreatívnom priemysle. Tretia kategória patrí povinnej disiminácii, v rámci ktorej sa uskutočnia tri hlavné konferencie sprevádzané sériou kultúrnych podujatí a tlačovými konferenciami. Pre širšiu verejnosť sa uskutoční seminár o ochrane kultúrneho dedičstva, ktorý podčiarkuje dôležitosť zápisu Levoče v UNESCO. V neposlednom rade modernizačné aktivity s nórskymi a poľskými partnermi, miestnymi a národnými influencermi a blogermi zamerané na brainstorming aktivít propagujúcich Levoču ako „Mesto, ktoré nemôžete prehliadnuť“.

Video