Radnica otvorená komunitám (Radnica)


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01027
 • Názov projektu: Radnica otvorená komunitám (Radnica)
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Levoča
 • Začiatok realizácie projektu: 19.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mesto Levoča
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 849 955 €