Vybudovanie enviroučebne v obci Ulič

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 22.07.2022

Termín na predloženie ponúk: 24.08.2022

Vybudovanie, dodávka a montáž jednotlivých prvkov environmentálnej učebne v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v Prílohe č.1 Výzvy – Opis predmetu zákazky.

URL adresa: https://www.obeculic.sk/vyzva-na-predkladanie-ponu…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: KG - STAV GROUP s.r.o.
Zazmluvnená cena: 16867.2€
Zmluva: https://www.obeculic.sk/zmluvy?&eregister=zmluvy&ur_page=1&count=20&detail=45167
Dodatky: