Vypracovanie kreatívy a zabezpečenie produkcie videospotov a propagačných materiálov pre projekt GGCPP004 – Triglav

Projekt: TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 24.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 03.11.2023

vypracovanie kreatívy a vizuálnej identity projektu Triglav, vytvorenie návrhu copywrightingu a storyboardov k trom videospotom. komplexné realizačné a organizačno-technické zabezpečenie výroby troch videospotov v dĺžke 60 sekúnd, zabezpečenie kreatívneho spracovania, zalomenia a zabezpečenie tlače dvoch propagačných brožúr, zabezpečenie uverejnenia videospotu v trvaní 60 sekúnd, zabezpečenie uverejnenia jedného článku o projekte v jednom printovom médiu s dennou alebo týždennou periodicitou vychádzania s celoštátnou pôsobnosťou, ako aj zabezpečenie uverejnenia jedného článku o projekte v jednom printovom médiu s dennou, týždennou, dvojtýždennou alebo mesačnou periodicitou vychádzania s regionálnou pôsobnosťou na území Košického a/alebo Prešovského kraja

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…