Výzva na predloženie cenovej ponuky "Obnova Vily K"

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 19.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 06.09.2021

Predmetom obstarávania je zabezpečenie zhotoviteľa na realizáciu obnovy stavebného objektu a jeho adaptáciu na kultúrne centrum. Predmetom riešenia je komplexná obnova existujúcej funkcionalistickej vily z roku 1934, vrátane prístavby z roku 1937 a jej bezprostredného okolia na ulici Kmeťkova 22 v mestskej časti Nitra-Staré Mesto.

URL adresa: https://www.vilak.sk/dokumenty-zmluvy/

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: PAMARCH, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 202580€
Zmluva: https://www.vilak.sk/dokumenty-zmluvy/
Dodatky: