Informačný kiosk

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 26.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 02.10.2023

Predmetom je dodanie, dovoz, vynáška, montáž a spustenie informačného kiosku pre Staré evanjleické lýceum v Bratislave.

URL adresa: https://starelyceum.sk/grant-ehp/