Vnútorné vybavenie Vily K – NÁBYTOK NA MIERU KULTÚRNO-KOMUNITNÉ CENTRUM A KUCHYŇA

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 29.11.2023

Termín na predloženie ponúk: 13.12.2023

Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie. Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky.

URL adresa: https://www.vilak.sk/dokumenty-zmluvy/