VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI

Projekt: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Verejný obstarávateľ: Obec Stráne pod Tatrami

Dátum vyhlásenia: 26.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 13.05.2021

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výstavbou multifunčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…