Workoutové ihrisko

Projekt: Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina

Dátum vyhlásenia: 11.12.2023

Termín na predloženie ponúk: 20.12.2023

Dodanie a montáž workoutových prvkov na ihrisko na ul. Bratislavská.