Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérií a expozícií a architektonickej štúdie kaviarni

Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice

Dátum vyhlásenia: 18.05.2023

Termín na predloženie ponúk: 30.05.2023

• Logický celok č. 1 - Architektonická štúdia kaviarne • Logický celok č. 2 - Projektová dokumentácia k expozícii a galérii

URL adresa: https://zidovskaskolalevice.sk/?page_id=1148