IKT – osobné počítače, prenosné počítače, tablety a príslušenstvo

Projekt: Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.

Verejný obstarávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Dátum vyhlásenia: 29.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 09.12.2022

Nákup IKT – osobné počítače, prenosné počítače, tablety a príslušenstvo

URL adresa: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detai…