Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko

Projekt: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Verejný obstarávateľ: Obec Kružlová

Dátum vyhlásenia: 10.05.2022

Termín na predloženie ponúk: 24.05.2022

Predmet zákazky Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová exteriérové ihrisko je súčasťou 1 logického celku.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…