Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike

Projekt: Deň hliny - Čaro hliny

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Dátum vyhlásenia: 13.10.2022

Termín na predloženie ponúk: 02.11.2022

Zhotovenie vitrín na mieru podľa projektovej dokumentácie v počte 4 sety rôznych vitrín, na každé poschodie 1 set obsahujúci rozličné špecifické vitríny. Zákazka obsahuje kompletné riešenie: výroba, dodanie, inštalácia.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31776/summ…