Dodanie a montáž svietidiel pre projekt „LYCEUM – Free Society Lab“

Projekt:

Verejný obstarávateľ:

Dátum vyhlásenia: 21.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 09.10.2023

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dodanie a montáž nových svietidiel pre projekt č. CLT01006 s názvom „LYCEUM – Free Society Lab“ z výzvy CLT01 programu „Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation“ z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 pod Správcom programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predmetné činnosti budú vykonávané v priebehu implementácie projektu od účinnosti zmluvy na dodanie predmetných služieb do ukončenia projektu 30.4.2024.

URL adresa: http://www.velkykostol.sk/grant-ehp/vo/