Výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne v rámci projektu HraMoKaPlus

Projekt: HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum

Dátum vyhlásenia: 11.10.2022

Termín na predloženie ponúk: 03.11.2022

Predmetom zákazky je výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne pre projekt HraMoKaPlus pre projekt č. CLT01007 s názvom „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“. Projekt bol schválený v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah zákazky: - Výroba a montáž barového pultu do cukrárne – príloha č. 3 - Výroba a montáž pracovného pultu do cukrárne – príloha č. 4 - Výroba a montáž informačného pultu do pokladne – príloha č. 5 Presný popis vrátane špecifikácie je uvedený v prílohách č. 3, č. 4 a č. 5 výzvy.

URL adresa: http://josephine.proebiz.com/sk/tender/32742/summa…