Vnútorné vybavenie Vily K

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 26.08.2022

Termín na predloženie ponúk: 08.09.2022

Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Vnútorné vybavenie podľa projektovej dokumentácie bude inštalované po ukončení stavebných prác rekonštrukcie a následne adaptácie objektu na kultúrne centrum.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/57…