Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov na vzdelávaciu aktivitu Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 01.05.2022

Termín na predloženie ponúk: 13.05.2022

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov pre účastníkov na vzdelávacej aktivite Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“.

URL adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail…