„Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov na vzdelávaciu aktivitu Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 20.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 28.09.2021

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov pre účastníkov na vzdelávacej aktivite Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“.

URL adresa: https://www.statpedu.sk/sk/pre-verejnost/verejne-o…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: PAXTRAVEL,s.r.o.
Zazmluvnená cena: 18314.4€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5971471/
Dodatky: