EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02022
 • Názov projektu: EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 06.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Nadácia Milana Šimečku
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 182 130 €