34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group"


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01010
  • Názov projektu: 34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group"
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 176 047 €