Digital Energy Service Platform


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_001
  • Názov projektu: Digital Energy Service Platform
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava II
  • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2024
  • Prijímateľ: KOOR, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 865 832 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.