Centrá obnovy Gemera


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02024
  • Názov projektu: Centrá obnovy Gemera
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Rimavská Sobota
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obnovme Gemer, n.o.
  • Webová stránka projektu: obnovmegemer.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 059 274 €

Popis projektu

Cieľom projektu Centrá obnovy Gemera je rozšíriť skúsenosti a vytvoriť ďalšie dve centrá, ktoré spoja miestne iniciatívy v regióne Gemer. Centrá majú za účel vytvárať priestor na obnovu miestneho dedičstva: sú zamerané na rozšírenie už prebiehajúcich rekonštrukčných aktivít, na tréningy a zlepšovanie pracovných zručností nezamestnaných z marginalizovanej rómskej komunity v oblasti obnovy pamiatok. Súčasťou projektu je vytvorená požičovňa náradia a dielne pre verejnosť, ktoré sú k dispozícii ľuďom žijúcim v okolitých dedinách zadarmo. Tieto nástroje môžu miestni obyvatelia komunít používať pri opravách domov, individuálnych alebo komunitných projektoch. Komplementárnou aktivitou bude rozšírenie činností aj na mimoškolský vzdelávací systém pre deti z miestnych komunít a praktické vzdelávanie pre prípravu miestnych nezamestnaných. Centrá sú k dispozícii aj pre turistov, sú vybavené informačnými materiálmi o pamätihodnostiach Gemera, s cieľom sprístupniť architektonické skvosty regiónu a Gotickej cesty širokému obyvateľstvu.

Video