Živé kláštory – pracovná cesta. UK ´23


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBFPI-03
  • Názov projektu: Živé kláštory – pracovná cesta. UK ´23
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 02.10.2023
  • Prijímateľ: Pamiatkový úrad SR
  • Webová stránka projektu:
  • Status: V implementácii

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 25 400 €

Popis projektu

Získanie inšpirácií a odovzdávanie dobrej praxe v oblasti marketingu významných lokalít kultúrneho dedičstva, ako aj získanie skúseností s výrobou a predajom špecifických, lokálnych produktov, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti pamiatok.