Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P20
 • Názov projektu: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 38 200 €