Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 180 575 €