Vedieť - Rozumieť - Chrániť


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P24
 • Názov projektu: Vedieť - Rozumieť - Chrániť
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Púchov
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 50 000 €