Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT02023
 • Názov projektu: Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Levice
 • Začiatok realizácie projektu: 28.05.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Pôtoň
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 200 000 €