Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku


Základné informácie

  • Kód projektu: DGVBF01-01
  • Názov projektu: Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 24.10.2021
  • Prijímateľ: Holes DISTINKT Consultancy
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 853 €