Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku


Základné informácie

 • Kód projektu: DGVBF01-01
 • Názov projektu: Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Holes DISTINKT Consultancy
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 853 €