Match-making event Košice 2019


Základné informácie

  • Kód projektu: FBR-CLT-PDI-01
  • Názov projektu: Match-making event Košice 2019
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 13.06.2019
  • Prijímateľ: Úrad vlády SR
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 18 614 €