Stretnutie s potenciálnymi partnermi


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF02-11
 • Názov projektu: Stretnutie s potenciálnymi partnermi
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: TRIO Publishing, s.r.o.
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 4 492 €