Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBF01-03
  • Názov projektu: Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 24.10.2021
  • Prijímateľ: Porseleen museet, Telemark Museum
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 3 684 €