Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF01-03
 • Názov projektu: Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Porseleen museet, Telemark Museum
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 3 684 €