Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM)


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 462 243 €