UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03022
  • Názov projektu: UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Rožňava
  • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2023
  • Prijímateľ: Karpatská nadácia
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 199 956 €