Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03025
  • Názov projektu: Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Bardejov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Zborov
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 199 520 €

Video