Umelecký výskum ako nová cesta v hudobnej výchove


Základné informácie

 • Kód projektu: FBR01-002
 • Názov projektu: Umelecký výskum ako nová cesta v hudobnej výchove
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: VŠMU
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 26 323 €