Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC02P01
 • Názov projektu: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mesto Žilina
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 310 230 €